Cara memulakan dan menghentikan perkhidmatan di Windows 10

Perkhidmatan adalah sejenis aplikasi yang berjalan di latar belakang tanpa antara muka grafik. Mereka diperlukan untuk operasi sistem yang lancar dan stabil, dan bertanggung jawab untuk pengoperasian proses seperti rangkaian, penyelenggaraan cakera, penyulitan, pembalakan kesalahan, dan semua pekerjaan yang tidak akan dilihat oleh pengguna. Semua perkhidmatan ini dijalankan secara automatik, tetapi ada kalanya anda perlu memulakan, menghentikan, atau memulakan semula perkhidmatan secara manual. Anda juga mungkin perlu menukar jenis permulaan dari automatik ke manual, atau mematikan sepenuhnya permulaan perkhidmatan.

Memulakan semula, memulakan, menghentikan dan mengubah jenis perkhidmatan permulaan

  1. Tekan kombinasi kekunci pada papan kekunci anda Win + R dan masukkan services.msc .
  2. Seterusnya, pilih perkhidmatan yang anda perlukan dan klik dua kali di atasnya.
  3. Properti ini akan memberikan kemampuan untuk "Berhenti" dan "Mula" perkhidmatan.
  4. Anda juga boleh menukar jenis permulaan perkhidmatan menjadi manual atau automatik.

Memulakan semula, memulakan, menghentikan dan mengubah jenis perkhidmatan permulaan